Sản Phẩm

Cá Tra/Basa phi-lê không chỉnh sử...

Chi tiết: Cá Tra/Basa phi - lê không chỉnh sửa , thịt trắng/trắng hồng, bỏ da, bỏ xương, còn dè, còn mỡ, còn thịt đỏ.

Kích cỡ: 80/120, 120/170, 170 - 220, 220 up,... (gram/miếng). Hoặc 3/5, 5/7, 7/9, 9 up,...(oz/miếng), theo yêu cầu khách hàng.

Quy cách đóng gói: 

IQF: 5 kg hoặc 10 kg/túi/thùng. Hoặc 1 kg/túi có rider x 10/ thùng, theo yêu cầu khách hàng.

Block (Interleaved, Shatter pack, Sermi): 5 kg/block x 2/thùng. 

Mạ băng: 5 %, 10%, theo yêu cầu khách hàng.

 

Cá Tra/Basa phi-lê không chỉnh sửa

Cá Tra/Basa phi-lê sửa sạch

Chi tiết: Cá Tra/Basa phi-lê sửa sạch, thịt trắng/trắng hồng, bỏ da, bỏ xương, bỏ mỡ, vanh dè, bỏ thịt đỏ.

Kích cỡ: 80/120, 120/170, 170/220, 220 up,...(gram/miếng). Hoặc 3/5, 5/7, 7/9, 9 up,...(oz/miếng),  theo yêu cầu khách hàng.

Quy cách đóng gói: 

IQF: 5 kgs or 10 kg/túi/thùng. Hoặc 1 kg/túi có rider x 10/thùng, theo yêu cầu khách hàng.

Block (Interleaved, Shatter pack, Sermi): 5 kg/block x 2/thùng, theo yêu cầu khách hàng.

Glazing: 5%, 10%, theo yêu cầu khách hàng.

 

Cá Tra/Basa phi-lê sửa sạch

Bao tử cá Tra/Basa đông lạnh

  • Chi tiết: Bao tử cá Tra/Basa làm sạch, đông lạnh.
  • Quy cách đóng gói: 

IQF: 1 kg/ túi có rider x 10/thùng, hoặc 10 kg/thùng, theo yêu cầu khách hàng.

Block: 5 kg/block x 2/thùng, theo yêu cầu khách hàng.

Mạ băng: 5 %, 10 %, theo yêu cầu khách hàng.

 

 

Bao tử cá Tra/Basa đông lạnh

Cá nguyên con bỏ đầu

Chi tiết: Cá Tra/Basa nguyên con, làm sạch,  bỏ đầu, bỏ nội tạng, bỏ vây.

Kích cỡ: 500 - 800, 800 - 1.000, 1.000 up (gram/con).

Quy cách đóng gói: 

IQF: 5 kg hoặc 10 kg/túi/thùng, theo yêu cầu khách hàng.

Sermiblock: 5 kg/block x 2/thùng, theo yêu cầu khách hàng.

Mạ băng: 5%, 10%, theo yêu cầu khách hàng.

 

 

Cá nguyên con bỏ đầu

Vi cá Tra/Basa đông lạnh.

  • Chi tiết: Vi cá Tra/Basa đông lạnh, làm sạch.
  • Kích cỡ: 4-6 (cm/miếng), theo yêu cầu khách hàng.
  • Quy cách đóng gói: 

IQF: 1 kg/túi có rider x 10/thùng, 10 kg/túi/thùng, theo yêu cầu khách hàng.

Block: 5 kg/block x 2/thùng, theo yêu cầu khách hàng.

Mạ băng: 5 %, 10 %, theo yêu cầu khách hàng.

 

Vi cá Tra/Basa đông lạnh.

Cá nguyên con còn đầu

  • Chi tiết:  Cá Tra/Basa nguyên con còn đầu, làm sạch, bỏ nội tạng.
  • Kích cỡ: 500-800, 800 - 1.000, 1.000 up (gram/con).
  • Quy cách đóng gói:

IQF: 5 kg hoặc 10 kg/túi/thùng ,theo yêu cầu khách hàng.

Sermiblock: 5 kg/block x 2/thùng, theo yêu cầu khách hàng.

Mạ băng: 5%, 10%, theo yêu cầu khách hàng.

 

Cá nguyên con còn đầu

Cá cắt khoanh

Chi tiết: Cá Tra/Basa cắt khoanh, làm sạch, bỏ nội tạng, bỏ vây, còn da, còn xương.

Kích cỡ: 100/200, 100/300, 200/300 (gram/miếng), dày 2-3 cm, theo yêu cầu khách hàng.

Quy cách đóng gói:  IQF: 5 kg hoặc 10 kg/túi/thùng,  1 kg/túi có rider x 10/thùng, theo yêu cầu khách hàng.

Mạ băng: 5%, 10%, theo yêu cầu khách hàng.

 

Cá cắt khoanh
11.06.2018
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM MIỀN ĐÔNG là doanh nghiệp chuyên hoạt động sản xuất kinh doanh về lĩnh vực chế biến thủy sản; để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:
26.07.2016
Đến hẹn lại lên, giải Bóng Đá Mini Truyền Thống Mừng 2/9 lần VI - 2016 được tổ chức bởi Công ty TNHH CNTP Miền Đông đã diễn ra vào ngày 17/7/2016. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ Khai mạc:
19.01.2015
Để khích lệ tinh thần vượt khó học giỏi của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục thực hiện ước mơ được bước vào ngưỡng cửa đại học của mình, Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm Miền Đông triển khai chương trình...